GoogleBlog "Art & Philosophy : ศิลปะกับปรัชญา"

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) เพื่อใช้เสริมการเรียนการสอน รายวิชา 437-222 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)

จัดทำโดย อาจารย์อันธิฌา ทัศคร
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

แนะนำเว็บบล็อก

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อก Art and Philosophy
ศิลปะกับปรัชญา ผู้เขียนจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่งานเขียนเกี่ยวกับศิลปะและปรัชญา
ซึ่งมีทั้งที่เขียนขึ้นเอง งานแปล และคัดมาจากเว็บไซต์สาธารณะแห่งอื่นๆ

หากผู้อ่านท่านใดมีข้อเสนอแนะ ส่งมาพูดคุยกันได้ตลอดเวลาค่ะ
สามารถแสดงความเห็นของท่านได้ที่พื้นที่แสดงความเห็นด้านล่างนี้นะคะ
หรือดูรายละเอียดได้ที่ "ติดต่อกับผู้เขียน" ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: